28 oktober 2015

Hypotheken

 • bankspaarhypotheek
 • spaarhypotheek
 • aflossingsvrije hypotheek
 • lineaire hypotheek
 • annuïteiten hypotheek
 • beleggingshypotheek
 • woonlastenverzekering

  Neem contact met mij op:

  Bankspaarhypotheek

  Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een lening en een geblokkeerde spaarrekening (de Spaarrekening Eigen Woning) of beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning). Op deze geblokkeerde rekening bouwt u vermogen op door periodiek geld te storten. Het rendement op het spaargeld of de beleggingen wordt -onder voorwaarden- fiscaal gunstig behandeld.

  Gedurende de looptijd wordt de lening niet afgelost, waardoor u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. Aan het eind van de looptijd lost u in een keer uw bankspaarhypotheek af met het op de spaar- of beleggingsrekening opgebouwde vermogen.

  Spaarhypotheek

  In principe werkt de spaarhypotheek op dezelfde wijze als de bankspaarhypotheek. Op de lening wordt gedurende de looptijd niets afgelost. Met de opbrengst van de spaarverzekering wordt de lening afgelost bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden. Het bijzondere van de spaarhypotheek is, dat over de betaalde spaarpremies (de aflossing) een rente vergoed wordt die gelijk is aan de berekende hypotheekrente. Telkens als de hypotheekrente wordt aangepast zal de te betalen spaarpremie zodanig worden herzien dat de lening op de einddatum precies is afgelost. Door koppeling van de hypotheekrente aan de spaarpremie zal de premie bij een hoge rentestand dalen en bij een lage rente stijgen.

  Deze hypotheekvorm geeft, naast de maximale rente-aftrek voor de inkomstenbelasting, zekerheid over de einduitkering. Bijkomend voordeel is, dat de maandlasten minder afhankelijk zijn van renteschommelingen.

  Aflossingsvrije hypotheek

  Bij de aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd de lening niet af; u betaalt alleen rente. U geniet daardoor de maximale hypotheekrente-aftrek over de gehele looptijd. U bouwt echter geen vermogen op.

  Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert. Per 1 augustus 2011 geldt als stelregel dat maximaal de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij mag worden gefinancierd, de rest moet worden afgelost d.m.v. een aflossingsschema of aflossingsproduct.

  Lineaire hypotheek

  Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste.

  U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.

  Annuïteiten hypotheek

  Ook bij de annuïteitenhypotheek lost u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek.

  Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger. Nadeel is dat u steeds minder belastingvoordeel heeft.

  Belegingshypotheek

  Ook bij de beleggingshypotheek is het belastingvoordeel maximaal. De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Door middel van een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening groeit uw vermogen naar het uiteindelijke hypotheekbedrag, waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum de hypotheek af te lossen. De rente voor het deel van de lening dat gebruikt wordt voor de aankoop van de effecten (de inleg op de beleggingsrekening) kan niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten.

  Deze vorm kenmerkt zich door grote vrijheid. De waarde van aandelen kan fluctueren, waardoor er géén garantie gegeven kan worden dat de beleggingsrekening op de einddatum daadwerkelijk het benodigde bedrag zal opbrengen. Anderzijds bestaat de kans dat de uiteindelijke uitkering hoger is dan het hypotheekbedrag.

  Woonlastenverzekering

  De woonlastenverzekering stelt de betaling van de woonlasten veilig als iemands inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

  De hoogte van het te verzekeren bedrag wordt van tevoren afgestemd op de maandelijkse vaste lasten.